Massage

På GumseGym finns möjlighet att boka massage med Andreas Taleryd går att boka på nummret 0728740051

Idrottsmassage:

Idrottsmassage är en terapeutiskt inriktad massageform som används för att behandla så kallade "muskelknutar" eller muskelspänningar. Metoden används för att behandla besvär så som rörelseinskränkning, stelhet och smärta, detta skiljer den ifrån massagemetoder som endast ges i avslappnande syfte. Vid behandlingen används olika handgrepp, så som strykningar, knådningar och saxningar. Behandlingen verkar genom att öka blodcirkulation och elasticitet i muskel och muskelfaschia, med avsikt att optimera deras funktion.
Behandlingstiden varierar efter behov från 30 minuter upp till 2 timmar. Det är muskelspänningarnas omfattning och hur länge de har funnits som är avgörande för hur lång massagetid som behövs. Första besöket inleds alltid med ett samtal gällande hur ditt besvär har uppkommit och hur det begränsar dig.